Ieradumi un veids, kā mēs tiekam galā ar ikdienas izaicinājumiem, rada mūsu bērnos pareizo dzīvesveidu, un viņi nes šo mācību līdzi. M.Montesori ticēja, ka bērniem piemīt neiedomājami absorbējošs prāts, kas uzsūc visu, ko tie redz, dzird un piedzīvo. Pārdomāti plānojot vidi, kurā bērns aug un mācās, Montesori metode nodrošina tam pozitīvu pieredzi, kas ļauj bērnam izaugt ar veselīgu prātu, attieksmi un veselīgu dzīves stratēģiju.

Montesori koncepcijas pamatprincipi ir:

  • Uztvert bērnu kā personību un pilnvērtīgu cilvēku.
  • Palīdzēt attīstīties bērna vajadzībām, palīdzēt bērnam patstāvīgi domāt un darboties.

Tam nepieciešama sagatavota vide un pedagogs (vecāks), kurš dod bērnam brīvību un atbalsta bērnu viņa atklājumos. Montesori pedagogs ir palīgs patstāvīgas personības attīstībā. Kad nepieciešams, pedagogs dod padomu un palīdz bērnam pašam veikt uzdevumu. Viņš pacietīgi strādā ar bērnu un skaidro materiālu lietojumu, un atbalsta bērnu, ja vajag. Pedagogs veido arī bērna attieksmi pret apkārtējo vidi un materiālu.

2016.gada februārī PPII "Montesori bērnu attīstības centrs "Darbīgās rociņas"" uzsāka pieaugušo neformālās izglītības kursus "Montesori praktiskā pedagoģija (par bērniem no 3 -6 gadiem)" (PPII "Montesori bērnu attīstības centrs "Darbīgās rociņas"" (pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma)

 

Kursu ietvaros Jums būs iespēja apgūt teorētiskās un praktiskās zināšanas par Montesori metodes pielietošanu jaukta vecuma pirmsskolas izglītības grupā vai mājās.

Apmācības process sastāv no lekcijām, Montesori materiāla (5 materiālu grupas - (praktiskās dzīves, sajūtu, valodas, matemātikas un kosmiskās audzināšanas) prezentācijām, diskusijām, praktiskā darba Montesori grupā.

Nodarbības vadīs Montesori bērnu attīstības centra "Darbīgās rociņas" pedagogi.

Apmācības kursa noslēgumā dalībnieki saņem apliecību. Lai saņemtu apliecību kursu dalībnieki apmeklē vismaz 15 apmācību blokus, sagatavo un iesniedz Montessori materiālu aprakstu komplektu, praktizē Montesori grupā, izgatavo noteiktu skaitu mācību materiālu.

Apmācības kurss ir paredzēts visiem interesentiem, bet jo īpaši:

  • pirmsskolas pedagogiem, kuri vēlas paplašināt un papildināt savas zināšanas
  • vecākiem, kuri vēlas iegūt zināšanas par to, kā veicināt sava bērna attīstību.

Apmācību ilgums: 160 stundas jeb 16 apmācību bloki, tajā skaitā 1 hospitāciju bloks Montesori izglītības iestādē un 1 pārbaudījumu bloks (eksāmens).

Nodarbību laiks: 1 reizi mēnesī sestdien un svētdien no plkst. 10.00-17.00

Apmācību maksa: 50 eiro mēnesī (par 2 dienām). Mācību maksā ietilpst: izdales materiāli, kafijas pauzes, iespēja kursu dienās un prakses laikā darboties Montesori bērnu mājā "Darbīgās rociņas".

Apmācību norises vieta: PPII "Montesori bērnu attīstības centrs "Darbīgās rociņas"" Stabu ielā 63, Rīgā.

Kursu sākums: 2018.gada 17.martā plkst.10.00. Kursu noslēgums 2019.gada maijā.

Pieteikuma anketa kursiem raksta beigās.