Montesori didaktiskais materiāls ir veidots tā, lai tas organiski saplūstu ar bērna spējām un interesēm, kā arī tādā secībā, lai bērns justu tieksmi nepārtraukti izzināt vēl nezināmo. Darbošanās norit nepiespiesti, ar aizrautību un interesi, jo bērni izjūt iekšēju nepieciešamību darīt to, ko viņi paši izvēlas.

Palīdzi man to izdarīt pašam!” Skolotāja uzdevums ir parādīt bērnam, kā ar materiālu strādāt, sniegt atbalstu, ja tas nepieciešams, bet nedarīt bērna vietā. Bērns labāk atceras tad, ja ir ne tikai redzējis vai dzirdējis, bet ir izdzīvojis ar visām maņām un paveicis pats. Montesori materiāls nav uzskates līdzeklis, tā būtība ir tajā, ka visu var ņemt rokās, pētīt, darboties. Bet ir jāievēro, ka katrs materiāls ir paredzēts savam uzdevumam  un pēc darbošanās tas jānoliek atpakaļ tam paredzētajā vietā.

 

Materiāls ir sadalīts piecās grupās:

  1. Praktiskās dzīves materiāls,
  2. Sajūtu materiāls,
  3. Matemātikas materiāls,
  4. Valodas attīstības materiāls,
  5. Kosmiskais jeb pasaules izziņas materiāls.

 

 

Praktiskās dzīves materiāls ir pirmais, ar ko bērns sāk darboties. Vingrinājumi piedāvā virkni aizraujošu ikdienas aktivitāšu, sākot ar rūpēm pašam par sevi, citiem un apkārtējo vidi. Šis materiāls ir saikne ar vecāku mājām, iespēja izprast ikdienas darbības - pogāt, vērt, bērt, liet, šņorēt, siet, tīrīt, sijāt u.c. darbības - mācīties tās veikt ar prieku un atbildību. Vingrinājumi ir šķietami vienkārši, bet tie jau veicina bērna vispārējās un sīkās pirkstu muskulatūras attīstību, kustību koordināciju, māca pareizu satvērienu un netieši sagatavo rakstītprasmes un matemātisko priekšstatu apguvei.

 

 

 

 

 

Sajūtu materiāls veicina visu maņu - redzes, dzirdes, taustes, garšas, ožas, telpiskās uztveres - attīstību. Palīdz apkopot un sistematizēt gūtos iespaidus, materiāls ieliek pamatu intelektuālai attīstībai. Šā materiāla ietvaros tiek izmantota trīs pakāpju apmācība jēdzienu apgūšanai un dažādas spēles atmiņas trenēšanai un apgūto priekšstatu pārnešanai uz apkārtējo vidi.

 

 

 

 

 

 

Valodas materiāls palīdz attīstīt valodu brīvā, dabiskā saskarsmē, sarunā, runājot par bērnam aktuālām lietām un ļaujot viņam pašam runāt. Bērns mācās lasīt un rakstīt, izmantojot trīs maņas - redzi, dzirdi, tausti, kā arī izmantojot trīs pakāpju apmācību valodas pilnveidošanai.

 

 

 

 

 

 

Matemātikas materiāls. Matemātika nav sarežģīta un abstrakta, ja bērns var darboties ar konkrētiem priekšmetiem (stieņiem, skaitļu kartītēm, zelta pērlītēm), atklāt un saprast matemātiskās likumsakarības, nevis iemācīties tās no galvas. Darbojoties bērns izprot atšķirību starp vieniem, desmitiem, simtiem un tūkstošiem un var ar tiem brīvi veikt matemātiskas darbības. Bērns vispirms apgūst kvantitāti un tikai tad matemātiskos simbolus.

 

 

 

 

 

 

 

Kosmiskās audzināšanas materiāls sniedz zināšanas un izpratni par dabaszinātnēm - ģeogrāfiju, bioloģiju, fiziku un vēsturi. Montesori izpratnē ar kosmosu tiek saprasta visa cilvēka apkārtējā pasaule savā daudzveidībā un vienotībā, kas bērnam ļauj atrast harmoniju sevī un saiknē ar apkārtējo pasauli un cilvēkiem.