Ingūna Mikuda

Montesori bērnu mājas “Darbīgās rociņas” vadītāja

Izglītība: Latvijas Universitātes Pedagoģijas fakultāte;  Montesori pedagogs, iegūts diploms Starptautiskajā Montesori kursā darbam ar bērniem vecumposmā no 6 līdz 12 gadiem.

Par sevi: Tad, kad man radās iespēja iepazīties ar Mariju Montesori un viņas izcilo pieeju bērnu audzināšanā un izglītošanā, es sapratu, ka tieši Marijas Montesori pedagoģiskā metode būs pamatā manam izsapņotajam bērnudārzam. Tagad tas ir noticis un es ar prieku vēroju, kā šī metode strādā, cik aizrautīgi bērni darbojas un darbojas tieši ar to, kas viņus attiecīgajā brīdī ir ieinteresējis. Mēs pedagogi esam tikai palīgi šajā svarīgajā darbā – bērnu attīstības procesā. Un mums ir jābūt ļoti gudriem, ļoti pacietīgiem un ļoti mīlošiem vērotājiem un palīgiem jaunās personības tapšanā.

Montesori bērnu mājas "Darbīgās rociņas" skolotāja 

Izglītība: Latvijas Universitāte - programma pirmsskolas un sākumizglītības skolotājs; Montesori pedagogs; iegūts diploms Starptautiskajā Montesori kursā darbam ar bērniem vecumposmā no 6 līdz 12 gadiem. 

Par sevi: “Runājot par bērniem vecumā līdz sešiem gadiem, Marija Montessori lieto jēdzienu "uzsūcošais prāts" (The Absorbent Mind ). Esmu priecīga būt blakus bērniem šajā laikā. Mans darbs mani iedvesmo.”

Montesori bērnu mājas "Darbīgās rociņas" skolotāja

Izglītība: Latvijas Universitāte, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, maģistra grāds pirmsskolas pedagoģijā. Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte, maģistra grāds komunikācijas zinātnēs. Montessori pedagoga diploms darbam ar bērniem vecumposmā no 3 līdz 6 gadiem, iegūts biedrības “Montessori bērnu māja” organizētā apmācību kursā “Praktiskā Montessori pedagoģija”. Pašlaik studē Latvijas Universitātē, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē doktorantūrā.

Par sevi: Darbs ar bērniem man sniedz prieku, un es katru dienu augu un attīstos kopā ar viņiem. Jaukta vecuma grupa dod iespēju strādāt ar dažāda vecuma bērniem, kas nodrošina ģimenisku atmosfēru ikdienā.

Montesori bērnu mājas "Darbīgās rociņas" skolotāja

Izglītība: Rīgas Stradiņa universitāte, Eiropas studiju fakultāte, sociālo zinātņu bakalaura grāds politoloģijā. Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma „Montesori praktiskā pedagoģija” darbam ar bērniem vecumposmā no 3 līdz 6 gadiem, apgūta Montesori bērnu mājā „Darbīgās rociņas”.

Par sevi: Esmu divu puiku mamma, kuru darbs ar bērniem un viņu neskaitāmie „kāpēc?” un „kā?” iedvesmo un sajūsmina, mudina apgūt un izzināt arvien vairāk. Ar prieku palīdzu bērnam izdarīt pašam un rādu, kā atklāt, meklēt un izzināt vēl vairāk. Bērnu neviltotā sajūsma par paša paveikto un atklāto, vēlme turpināt un neapstāties ir kā apbalvojums pedagoga darbam.

Montesori bērnu mājas "Darbīgās rociņas" skolotāja

Izglītība: Latvijas Universitātes Pedagoģijas fakultāte-Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pirmsskolas izglītības pedagoģijā. Šobrīd apmeklēju Montesori praktiskās pedagoģijas kursus.

Par sevi: Savu ikdienas dzīvi nevaru iedomāties bez bērniem. Kad uzzināju par Montesori metodi, sapratu, ka tas mani ļoti ieinteresē un gribu to izmēģināt. Strādājot esmu sapratusi, ka šī metode bērniem ir vispiemērotākā, jo ikdienā redzu, kā bērni visam pieiet ar lielu interesi. Arī man kā pedagoģei darbs šķiet efektīvāks un interesantāks, ja darbojoties bērnos var redzēt prieku. Esmu sapratusi, ka Montesori ir metode, kuru vajadzētu pielietot ikviena bērna audzināšanā.